Deventerextra

Deventerextra.nl is een uitgave van Mediaburo Schoppema en Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit Deventer te brengen in de vorm van een online krant.

Minder grijze containers aan de weg

 

Eerste resultaten diftar positief

Deventer – Een maand na de invoering laten de eerste resultaten van diftar in Deventer een positief beeld zien. Dat zijn de bevindingen van de gemeente Deventer en Circulus.

Gemeente en Circulus presenteren de eerste cijfers over de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval na het eerste kwartaal. Dan zijn er voldoende inzamelingen geweest van restafval, gft en kunststof om de daadwerkelijke verandering te constateren. Na een half jaar volgt een evaluatie in de gemeenteraad.

 Minder grijze containers

Nu al is bekend dat er veel minder grijze containers aan de weg zijn gezet dan in januari 2012. Toen deden gemiddeld acht van de tien huishoudens dat; nu vijf. De aanbiedcijfers van containers met groente-, fruit- en tuinafval bleef in januari nagenoeg gelijk met dezelfde periode in 2012; vier op de tien containers werden aan de weg gezet.

Klik hier voor het hele artikel!

Herbenoeming burgemeester Heidema

Burgemeester Andries Heidema

Burgemeester Andries Heidema

 

Deventer – Op 1 juli 2013 loopt de benoemingstermijn af van burgemeester ir. A.P. Heidema van Deventer. De heer Heidema heeft de fractievoorzitters en de commissaris van de Koningin laten weten het naar zijn zin te hebben in Deventer en in aanmerking te willen komen voor herbenoeming. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besluit over de herbenoeming. De gemeenteraad doet de Minister een aanbeveling .

Klik hier voor het hele artikel!

Afspraken ‘School in de buurt’ verlengd

Deventer – Alle schoolbesturen in Deventer hebben opnieuw het convenant ‘School in de buurt’ getekend. Hiermee spreken de scholen af dat ze stimuleren dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan.

Deventer was in de periode van 2008 tot en met 2011 één van de twaalf pilotgemeenten, waar gestimuleerd werd dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. In Deventer betekende dit dat kinderen aangemeld werden op een school in hun eigen postcodegebied.

De pilot was een succes, zo blijkt uit de evaluatie. Zo’n 98 procent van de kinderen kon tijdens de pilot naar de school van hun eerste voorkeur. Zo’n 86 procent van de kinderen gaat in de eigen wijk naar school en 98 procent gaat naar de school van hun eerste voorkeur.

Klik hier voor het hele artikel!

Gemeente versoepelt voorwaarden kavelverkoop

Deventer – De gemeente versoepelt de voorwaarden voor de uitgifte van bouwgrond aanzienlijk. Een kavel kopen in Deventer wordt aantrekkelijker. Bovendien krijgen kopers een korting van 15% op de kavelprijs. Zo wil de gemeente Deventer de woningmarkt stimuleren. De versoepelde verkoopvoorwaarden gelden van 1 maart 2013 tot en met 1 maart 2014.

Belangstellenden krijgen meer tijd en ruimte om hun bouwplannen voor te bereiden, hun bestaande woning te verkopen en de financiering rond te krijgen. Ook kunnen ze tegen een vergoeding alsnog van de koop van de kavel afzien als ze hun huidige woning niet kunnen verkopen.

Klik hier voor het hele artikel!

Voorlopig ontwerp Kindcentrum Rivierenwijk vastgesteld

Deventer – Het college heeft het voorlopig ontwerp voor het Kindcentrum vastgesteld. Het Kindcentrum is bedoeld voor kinderen tot 13 jaar en ligt centraal in de wijk. Het Kindcentrum Rivierenwijk is een belangrijk onderdeel van de wijkvernieuwing. Het Kindcentrum moet in het najaar van 2014 klaar zijn.

Het ontwerp van DOK architecten is besproken met leerkrachten, ouders en gebruikers. Iedereen wil het Kindcentrum graag zo snel mogelijk in gebruik nemen.

Klik hier voor het hele artikel!

Muziekkoepel Nering Bögel mooiste podium in natuurlijk decor

concerten

Deventer – De voorbereidingen van het tweede concertseizoen van de muziekkoepel in het Worpplantsoen is in volle gang. Er zijn al vele aanmeldingen voor optredens en aanvragen voor andere activiteiten, zoals o.a. huwelijkssluitingen, presentaties en jubilea viering. Na de succesvolle start in 2012 kan het stichtingsbestuur nu ook melden dat de muziekkoepel op de Worp bij de opening van het concertseizoen op Koninginnedag 30 april ook is voorzien van een elektra aansluiting waarvan het podium en de kiosk gebruik van kan maken.

Klik hier voor het hele artikel!

C1000 Hans Kok ontvangt Super Supermarkt Keurmerk

Colmschate – Donderdag 21 februari ontvangt C1000 Hans Kok in Colmschate het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Het SSK is een nieuw label voor zelfstandige supermarktondernemers die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In Nederland zijn er 4408 supermarkten waarvan 42% door zelfstandig ondernemers worden gevoerd.

Klik hier voor het hele artikel!

Treurwilgen gesnoeid

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deventer – Twee treurwilgenaan de Singel in Deventer zijn  bijna kaal gesnoeid. Wilgen lopen heel snel, nadat ze gesnoeid zijn, weer uit. Dus in juni zijn de bomen weer helemaal vol met jonge twijgen. Snoeien was noodzakelijk omdat er uit de kroon een paar zware takken gebroken waren. Die zware takken zorgden voor een te grote belasting van de kroon.

Foto Alex Schokker.

Aanleveren advertenties voor de Deventer extra uitsluitend zenden aan: advertentie@deventerextra.nl

Deventerextra is sponsor van