Lezerspost

Kerstgedicht van Fonique Hoortechniek

Hij had het telkens voor zich uitgeschoven

En dat hij niemand kon verstaan, lag niet aan hem

Hij wilde zelfs zijn vrouw graag doen geloven:

‘Je fluistert en je hebt een zachte stem’

Maar toen niet alleen zijn vrouw begon te klagen

Kreeg hij een hoorhulpmiddel van de specialist

En nu hij niet meer om herhaling hoeft te vragen

Ervaart hij wat hij jaren heeft gemist

Dat dit zijn leven zou verand’ren

Had hij zelf het minst verwacht

Dit jaar viert hij de Kerst met ‘nieuwe oren’.

Buiten zingt harmonieus een kerstkoor ‘Stille Nacht’

Maar niets was minder waar…

 

… hij kon het horen

Zwolse rechtbank zet de deur voor toetsing van politieke beslissingen open!

Deventer – Verstrekkende politieke beslissingen mogen aan de rechtbank worden voorgelegd! Dat heeft de Zwolse rechtbank gisteren bevestigd. De zaak was aangespannen door Gemeentebelang-raadslid Marcel Elferink, die de rechtmatigheid van de opgelegde geheimhouding op belangrijke financiële stukken over de bouw van het nieuwe stadskantoor, wilde laten toetsen. Daarmee werd de gemeente Deventer in het ongelijk gesteld. De gemeente eiste dat de rechter de zaak niet zou behandelen omdat de geheimhouding door een meerderheid van de gemeenteraad was bekrachtigd. Door de uitspraak staat nu eindelijk zwart of wit dat een rechtbank zonder terughoudendheid mag toetsen of een college zich aan de wet houdt. Een zege voor de democratie!

Klik hier voor het hele artikel!

Initiatief voorstel opheffing geheimhouding Stadhuiskwartier

Deventer – Nu bekend is wie het nieuwe stadhuiscomplex mag bouwen, is er geen enkel financieel belang meer voor de gemeente Deventer om de opgelegde geheimhouding op het hele dossier overeind te houden. Gemeentebelang vraagt de raad dan ook om de geheimhouding op “bijlage 4 Financiële samenvatting Stadhuiswartier” per direct op te heffen voor zover het onderdelen betreft die betrekking hebben op werken die al zijn uitgevoerd of aan de uitvoerder zijn gegund.

Klik hier voor het hele artikel!

Hitorisch Museum moet blijven!

Deventer – Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer heeft het voornemen het Historisch Museum in deze stad op te heffen en de plaats van vestiging van dit Museum, De Waag, als historisch centrum te sluiten. Klaarblijkelijk hoopt het College door deze ingrepen voldoende te kunnen bezuinigen. In de hele stad en ver daar buiten is met groot onbegrip gereageerd op dit voornemen.

Klik hier voor het hele artikel!