Bezoek aan Rijksmuseum Twenthe

DEVENTER – Leden en belangstellenden van Deventer Huisgenoten, netwerk van 50plussers, brengen op woensdagmiddag 24 januari een bezoek aan het Rijksmuseum in Enschede. We richten onze aandacht met name op de schilder Otto Marseus van Schrieck. Van Schrieck (begin 17e eeuw) beoefende een bijzonder genre: het bos-stilleven. Insecten, slangen, padden en het plantaardige leven laag bij de grond spelen bij hem de hoofdrol.

In die tijd verbonden aan het kwade, de hel en de zonde: laaghartige wezens die nutteloos en zelfs schadelijk waren. Toch had Van Schrieck zeer invloedrijke bewonderaars. Er wordt gestart om 13.30 uur in het museum, Lasondersingel 129-131, 7514 BP Enschede. Voor meer informatie: 06-16231075 of info@deventerhuisgenoten.nl.